دارنده Suskoto

Vertaling van Life in het Engels - Babylon Software- دارنده Suskoto ,Vertaling van life in het Engels. Vertaal life online naar het Engels en download nu onze gratis vertaler om die gratis en te allen tijde bij de hand te hebben.Vertaling van Life in het Engels - Babylon SoftwareVertaling van life in het Engels. Vertaal life online naar het Engels en download nu onze gratis vertaler om die gratis en te allen tijde bij de hand te hebben.Vertaling van Life in het Engels - Babylon Software

Vertaling van life in het Engels. Vertaal life online naar het Engels en download nu onze gratis vertaler om die gratis en te allen tijde bij de hand te hebben.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traduzione Inglese del termine Life

Life Life per se is conscious, substantial, spiritual force, manifesting in myriad ways as the various lives and as forms of energy, whether macrocosmic, microcosmic, or infinitesimal. Force and substance, or life, are essential aspects of universal reality which in its highest is termed cosmic life-substance-intelligence.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traductor Inglés de Life

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Vertaling van Life in het Engels - Babylon Software

Vertaling van life in het Engels. Vertaal life online naar het Engels en download nu onze gratis vertaler om die gratis en te allen tijde bij de hand te hebben.

با تامین کننده تماس بگیرید

Übersetzung von Life nach Englisch

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traductor Inglés de Life

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traductor Inglés de Life

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traduzione Inglese del termine Life

Life Life per se is conscious, substantial, spiritual force, manifesting in myriad ways as the various lives and as forms of energy, whether macrocosmic, microcosmic, or infinitesimal. Force and substance, or life, are essential aspects of universal reality which in its highest is termed cosmic life-substance-intelligence.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traduzione Inglese del termine Life

Life Life per se is conscious, substantial, spiritual force, manifesting in myriad ways as the various lives and as forms of energy, whether macrocosmic, microcosmic, or infinitesimal. Force and substance, or life, are essential aspects of universal reality which in its highest is termed cosmic life-substance-intelligence.

با تامین کننده تماس بگیرید

Vertaling van Life in het Engels - Babylon Software

Vertaling van life in het Engels. Vertaal life online naar het Engels en download nu onze gratis vertaler om die gratis en te allen tijde bij de hand te hebben.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traduzione Inglese del termine Life

Life Life per se is conscious, substantial, spiritual force, manifesting in myriad ways as the various lives and as forms of energy, whether macrocosmic, microcosmic, or infinitesimal. Force and substance, or life, are essential aspects of universal reality which in its highest is termed cosmic life-substance-intelligence.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traduzione Inglese del termine Life

Life Life per se is conscious, substantial, spiritual force, manifesting in myriad ways as the various lives and as forms of energy, whether macrocosmic, microcosmic, or infinitesimal. Force and substance, or life, are essential aspects of universal reality which in its highest is termed cosmic life-substance-intelligence.

با تامین کننده تماس بگیرید

Übersetzung von Life nach Englisch

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Übersetzung von Life nach Englisch

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Tradução Inglês do Life - Babylon-software

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Übersetzung von Life nach Englisch

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Tradução Inglês do Life - Babylon-software

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traductor Inglés de Life

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Tradução Inglês do Life - Babylon-software

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Übersetzung von Life nach Englisch

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Tradução Inglês do Life - Babylon-software

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Tradução Inglês do Life - Babylon-software

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید

Traductor Inglés de Life

Life is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes (such as signaling and self-sustaining processes) from those that do not, either because such functions have ceased (death), or because they lack such functions and are classified as . Various forms of life exist such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria.

با تامین کننده تماس بگیرید