پادشاه جنگنده

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد- پادشاه جنگنده ,پادشاه سعودی همچنین سرلشکر «مطلق بن سامع الازیمع» را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک عربستان تعیین کرد. ... جنگنده های متجاوز سعودی ۲ استان یمن را بمباران کردند ...اخبار ایران و جهان - خبرگزاری تسنیم - Tasnimاخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانیدپادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد ...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی شماری از مقامات وزارت دفاع عربستان را برکنار کرد. «سلمان بن عبدالعزیز» در این فرمان فعالیت « فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اخبار ایران و جهان - خبرگزاری تسنیم - Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

با تامین کننده تماس بگیرید

اخبار ایران و جهان - خبرگزاری تسنیم - Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

با تامین کننده تماس بگیرید

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد ...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی شماری از مقامات وزارت دفاع عربستان را برکنار کرد. «سلمان بن عبدالعزیز» در این فرمان فعالیت « فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود ...

با تامین کننده تماس بگیرید

جنگنده های نیروی هوایی اردن مواضع داعش را بمباران کردند

جنگنده های نیروی هوایی اردن،به مواضع پیکارجویان داعش در شهر الرقاء در شمال سوریه حمله کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در پی سوزاندن معاذ الکساسبه خلبان اردنی توسط داعش وعده داد پاسخ دندان شکنی به این سازمان ...

با تامین کننده تماس بگیرید

جنگنده های نیروی هوایی اردن مواضع داعش را بمباران کردند

جنگنده های نیروی هوایی اردن،به مواضع پیکارجویان داعش در شهر الرقاء در شمال سوریه حمله کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در پی سوزاندن معاذ الکساسبه خلبان اردنی توسط داعش وعده داد پاسخ دندان شکنی به این سازمان ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد

پادشاه سعودی همچنین سرلشکر «مطلق بن سامع الازیمع» را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک عربستان تعیین کرد. ... جنگنده های متجاوز سعودی ۲ استان یمن را بمباران کردند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اخبار ایران و جهان - خبرگزاری تسنیم - Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

با تامین کننده تماس بگیرید

جنگنده های نیروی هوایی اردن مواضع داعش را بمباران کردند

جنگنده های نیروی هوایی اردن،به مواضع پیکارجویان داعش در شهر الرقاء در شمال سوریه حمله کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در پی سوزاندن معاذ الکساسبه خلبان اردنی توسط داعش وعده داد پاسخ دندان شکنی به این سازمان ...

با تامین کننده تماس بگیرید

جنگنده های نیروی هوایی اردن مواضع داعش را بمباران کردند

جنگنده های نیروی هوایی اردن،به مواضع پیکارجویان داعش در شهر الرقاء در شمال سوریه حمله کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در پی سوزاندن معاذ الکساسبه خلبان اردنی توسط داعش وعده داد پاسخ دندان شکنی به این سازمان ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد

پادشاه سعودی همچنین سرلشکر «مطلق بن سامع الازیمع» را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک عربستان تعیین کرد. ... جنگنده های متجاوز سعودی ۲ استان یمن را بمباران کردند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد

پادشاه سعودی همچنین سرلشکر «مطلق بن سامع الازیمع» را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک عربستان تعیین کرد. ... جنگنده های متجاوز سعودی ۲ استان یمن را بمباران کردند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اخبار ایران و جهان - خبرگزاری تسنیم - Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

با تامین کننده تماس بگیرید

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد ...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی شماری از مقامات وزارت دفاع عربستان را برکنار کرد. «سلمان بن عبدالعزیز» در این فرمان فعالیت « فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد ...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی شماری از مقامات وزارت دفاع عربستان را برکنار کرد. «سلمان بن عبدالعزیز» در این فرمان فعالیت « فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد

پادشاه سعودی همچنین سرلشکر «مطلق بن سامع الازیمع» را به عنوان فرمانده جدید نیروهای مشترک عربستان تعیین کرد. ... جنگنده های متجاوز سعودی ۲ استان یمن را بمباران کردند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

جنگنده های نیروی هوایی اردن مواضع داعش را بمباران کردند

جنگنده های نیروی هوایی اردن،به مواضع پیکارجویان داعش در شهر الرقاء در شمال سوریه حمله کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در پی سوزاندن معاذ الکساسبه خلبان اردنی توسط داعش وعده داد پاسخ دندان شکنی به این سازمان ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پادشاه سعودی شماری از مقامات وزارت دفاع را برکنار کرد ...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی شماری از مقامات وزارت دفاع عربستان را برکنار کرد. «سلمان بن عبدالعزیز» در این فرمان فعالیت « فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود ...

با تامین کننده تماس بگیرید